the website is to protect the Intellectual Property Right of the Domain/ Trang web này nhằm để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tên miền, chống giả mạo